Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2023 r.

 > aktualności >  Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2023 r.
0 Comments

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 roku w godz. 16:00 do 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie przy ul. Turkusowej 1.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych poszczególnych budynków.

Jednocześnie informujemy, iż z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie mogą zapoznawać się od 22 maja 2023 roku w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej po zalogowaniu przez ebok.