0 Comments

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 roku w godz. 16:30 do 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie przy ul. Turkusowej 1. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się w […]

0 Comments

Komunikat!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż od dnia 1 maja 2024 roku dyżur awaryjny i wszelkie prace związane z instalacją WOD – KAN i GAZ w zasobach SM pełni firma HYDRO-MAN z Konina w godzinach 7-22 pod nr tel. 514-752-748, 724-338-942.

0 Comments

Lokal użytkowy na wynajem

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie posiada na wynajem wolny lokal użytkowy usytuowany: – w piwnicy budynku mieszkalnego w Koninie przy ul. Piłsudskiego 1 (klatka nr 10). Lokal o powierzchni 100 m2  z osobnym wejściem od ulicy Piłsudskiego ( garaże) oraz zapleczem sanitarnym. Cena minimalna za 1m² najmu: 12,20 zł netto + obowiązujący podatek […]

0 Comments

Zielone Podwórko Miejskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 18.10.2023r rozpoczęły się prace związane z budową parku „Zielone Podwórko Miejskie – os. Diamentowe” przy ul. Piłsudskiego 5 – projektu realizowanego przez Miasto Konin w ramach funduszy i projektu: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie Konina” . Wykonawcą robót jest firma Hańczewska Bożena ” HORTIFLORA” z Konina. Planowane roboty […]

0 Comments

PRACE REMONTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż w dniach 2 i 3 października 2023r. rozpoczną się prace związane z: ·     wykonaniem remontu balkonów usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Topazowej 26 w Koninie, kl. schodowe nr 2, 3 i 4, obejmujących mieszkania nr 7-24. remontu nawierzchni z kostki brukowej w ciągach […]

0 Comments

Świadectwa charakterystyki energetycznej

W dniu 28 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiany do przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków. Świadectwo energetyczne ma informować o jakości energetycznej budynku, czyli jego zapotrzebowaniu na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. Informacje zawarte w świadectwie energetycznym trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące sporządzania świadectw […]

0 Comments

Sezon grzewczy zakończony.

Spółdzielnia informuje, iż w dniu 19.05.2023 roku wyłączyła dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach SM.

0 Comments

INFORMACJA O PRACACH REMONTOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż rozpoczęły się prace związane z „Modernizacją instalacji kanalizacji sanitarnej  (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach mieszkalnych położonych w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2, 3, 4 i Rataja 5, 7 w Koninie”. Prace wykonywane są na zlecenie SM przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ZROBUD” […]

0 Comments

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania „Likwidacja węzłów cieplnych grupowych i budowa sieci i przyłączy wysokoparametrowych oraz indywidualnych węzłów cieplnych dla budynków usytuowanych przy ul. Piłsudskiego 1,3,5 w Koninie”. Prace zewnętrzne wykonywane będą na zlecenie MPEC Konin przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. […]

0 Comments

K O M U N I K A T