O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie powstała w 23.11.1984 r, a faktyczna działalność rozpoczęła 18 lutego 1985 roku, w którym to dniu Sąd Rejonowy w Koninie zarejestrował uchwalony wcześniej Statut .

Podstawowymi przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie posiadanymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Spółdzielnia prowadzi działalność organizacyjną i gospodarczą w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze, ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych Statut Spółdzielni i inne obowiązujące Spółdzielnię ustawy i przepisy. 

Do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej należy 18 nieruchomości  – w tym 17 budynków mieszkalnych
i 1 budynek administracyjno – usługowy. 

Liczba mieszkań wynosi 542  w tym na 31.12.2023 r:

– lokatorskie prawo do lokalu 48 – co stanowi 8,86 %

– Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 150- co stanowi 27,68 %

– odrębna własność 344 co stanowi 63,47 %

Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 30 575,90 m².