KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie
ul. E.Kwiatkowskiego 1, 62 – 500 Konin

NIP: 665 – 000 – 20 – 99
Regon. 001105126

tel.fax. (063) 244-38-21

PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142

Godziny pracy biura SM: 

poniedziałek w godz. od 8 do 16,

wtorek – piątek w godz. od 7 do 15,

Sekretariat – sekretariatsikorski@pxnet.pl

Księgowość – smsikorski@pxnet.pl

Główna Księgowa – gksikorski@pxnet.pl

Prezes Zarządu – prezes.smsikorski@pxnet.pl

Numery telefonów:

ELEKTRYK SM 518-672-402

domofon usterki- 501-463-849

usterki instalacji C.O. i C.W
63 249- 74 -00, 6667-600-040

instalacja WOD – KAN i GAZ
Firma HYDRO-MAN nr tel.
514-752-748, 724-338-942

Godziny dyżurów:

Godziny pracy konserwatorów SM: 

poniedziałek w godz. od 8 do 16,

wtorek – piątek w godz. od 7 do 15,

Dyżury telefoniczne konserwatora

pod nr telefonu 518-672-402

w dni robocze od 15 do 18

soboty, niedziele i święta w godz. 10-16,