Przetarg na ubezpieczenie mienia OC Spółdzielni Mieszkaniowej. UZUPEŁNIENIE dokumentacji przetargowej. UWAGA: Zmiana w treści postępowania przetargowego. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na ubezpieczenie mienia OC Spółdzielni Mieszkaniowej. UZUPEŁNIENIE dokumentacji przetargowej. UWAGA: Zmiana w treści postępowania przetargowego. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy
ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  „Ubezpieczenia mienia
 i OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami na okres
od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r.”. 

Zakres zamówienia: wg oddzielnego załącznika.

Termin złożenia ofert: do 20.04.2023 r do godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną na adres email: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni: 62-500 Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni z dopiskiem: „Przetarg ofertowy na ubezpieczenie mienia
i OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami”

Oferta powinna zawierać cenę łączną ubezpieczenia wraz z poszczególnymi składkami odrębnych ryzyk.

Termin realizacji: podpisanie umowy z wybranym oferentem do dnia 30.04.2023r.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie Zamawiającej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia za okres od 01.05.2022 do 30.04.2023.

Zmiany w treści postępowania przetargowego.

Wybrano ofertę firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.