Zielone Podwórko Miejskie

 > aktualności >  Zielone Podwórko Miejskie
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 18.10.2023r rozpoczęły się prace związane z budową parku „Zielone Podwórko Miejskie – os. Diamentowe” przy ul. Piłsudskiego 5 – projektu realizowanego przez Miasto Konin w ramach funduszy i projektu: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie Konina” . Wykonawcą robót jest firma Hańczewska Bożena ” HORTIFLORA” z Konina.

Planowane roboty budowalne dotyczą wytyczenia układu komunikacyjnego, nowych nasadzeń roślin, wykonania dodatkowych elementów małej architektury tj. ławek z donicą na zieleń, zielonej donicy z funkcją REDBOX, łapacza wody opadowej, liści zbierających wodę, tablicy informacyjno – edukacyjnej, koszy do segregacji śmieci. Zaprojektowano układ komunikacyjny składający się z dróg pieszych o nawierzchni przepuszczalnej i elementy edukacyjne w postaci systemu złożonego z wijącego się suchego potoku i niecek retencyjnych. na obszarze pozostawiono istniejąca zieleń, która zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz byliny w postaci rabat.