Komunikat!!!

 > aktualności >  Komunikat!!!
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż od dnia 1 maja 2024 roku dyżur awaryjny i wszelkie prace związane z instalacją WOD – KAN i GAZ w zasobach SM pełni
firma HYDRO-MAN z Konina w godzinach 7-22 pod nr tel. 514-752-748, 724-338-942.