Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2024 r.

 > aktualności >  Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2024 r.
0 Comments

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 roku w godz. 16:30 do 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie przy ul. Turkusowej 1.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych poszczególnych budynków.

Jednocześnie informujemy, iż z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie mogą zapoznawać się od 20 maja 2024 roku w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej po zalogowaniu przez E-BOK.