0 Comments

Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM. Przetarg unieważniony.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remont nawierzchni z kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych piesze (chodniki)  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Zakres rzeczowy prac obejmuje: Wyżej wymienione prace należy wykonać w  następujących lokalizacjach i ilościach: Czas wykonania usługi: do 31 […]

0 Comments

Przetarg na ubezpieczenie mienia OC Spółdzielni Mieszkaniowej. UZUPEŁNIENIE dokumentacji przetargowej. UWAGA: Zmiana w treści postępowania przetargowego. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przyul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  „Ubezpieczenia mienia i OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami na okresod 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r.”.  Zakres zamówienia: wg oddzielnego załącznika. Termin złożenia ofert: do 20.04.2023 r do godz. 14:00. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną na […]

0 Comments

Przetarg w trybie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Gen. Sikorskiego w Koninie z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2. Adres lokalu mieszkalnego: Konin, ul. Kwiatkowskiego 2/10, Obręb Pawłówek, objęty księgą wieczystą nr KN1N/00077973/5. Lokal mieszkalny dwupokojowy z kuchnią, WC i […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej i wentylacyjnej”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej od korka głównego do instalacji w lokalach oraz okresowa kontrola sprawności przewodów i podłączeń wentylacyjnych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie” a) Okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej od korka głównego do instalacji w lokalach: b) […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac dekarskich na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Zakres rzeczowy prac: . Czas wykonania usługi: do 31 maja 2023 roku. Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy. Przed […]

0 Comments

Przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2/10.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Gen. Sikorskiego w Koninie z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2. Adres lokalu mieszkalnego: Konin, ul. Kwiatkowskiego 2/10, Obręb Pawłówek, objęty księgą wieczystą nr KN1N/00077973/5. Lokal mieszkalny dwupokojowy z kuchnią, WC i […]

0 Comments

Drugi Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Konina, położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16 i pow. 0,0523 ha. (523 m²), ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania powyższej działki. Działka ujęta w księdze wieczystej o nr […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac: „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej  (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2, 3, 4 i Rataja 5, 7 w Koninie”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej  (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2, 3, 4 i Rataja 5, 7 w Koninie”. Zakres rzeczowy prac: Miejsce wykonania prac: Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja na […]

0 Comments

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Konina, położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16 i pow. 0,0523 ha. (523 m²),  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania powyższej działki. Działka ujęta w księdze wieczystej o nr KN1N/00039763/2. […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia łącznie 75 sztuk  drzew liściastych i iglastych na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 1-7 oraz  Rataja 1-7.      Ww. zakres obejmuje: W zakresie wykonanej usługi Wykonawca winien dostarczyć mapkę inwentaryzacyjną […]