PRZEKSZTAŁCENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 uprzejmie informuje, że w związku z upływem 20 letniego okresu spłaty kredytów mieszkaniowych mają Państwo możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność.

Wymagane dokumenty jakie należy złożyć razem z wnioskiem o przekształcenie do Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. przydział lokalu bądź umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  2. pismo Zarządu dotyczące wielkości udziału w nieruchomości  wspólnej,
  3. uchwałę Zarządu dotyczącą określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości,
  4. w przypadku śmierci małżonka należy dostarczyć akt zgonu oraz postanowienie nabycia spadku oraz dział spadku,
  5. w przypadku rozwodu należy dostarczyć postanowienie o podziale majątku wspólnego
  6. z informacją komu przysługuje tytuł prawny do lokalu,
  7. w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków należy dostarczyć postanowienie
  8. o podziale wraz z informacją komu przysługuje tytuł prawny do lokalu,
  9. opłatę na dokumentację do aktu notarialnego w wysokości 200 zł na konto Spółdzielni Mieszkaniowej.