0 Comments

Przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, złącza kablowego oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, złącza kablowego oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane […]

0 Comments

 Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac dekarskich na budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Kwiatkowskiego 6 i ul. Piłsudskiego 1 w Koninie. Zakres rzeczowy prac: . Termin wykonania usługi: do 15.07.2024 r. Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy. Przed złożeniem oferty […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Termin wykonania usługi:  do 31 maja 2024 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na usługę: „Wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 2 (z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej) i 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych […]

0 Comments

Przetarg na wykonywanie usługi konserwacji instalacji wod – kan i gazowej wraz z pełnieniem dyżurów alarmowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie usługi: konserwacji instalacji wod – kan i gazowej wrazz pełnieniem dyżurów alarmowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Szczegółowy zakres usług zawarto w załączniku nr 1.  Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem:   Lp. Adres nieruchomości należących do SM […]

0 Comments

Przetarg na ubezpieczenie mienia i OC. UWAGA!- uzupełnienie danych. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przyul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  „Ubezpieczenia mienia i OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami na okresod 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.”.  Zakres zamówienia: wg oddzielnego załącznika. Termin złożenia ofert: do 15.04.2024 r do godz. 12:00. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną na […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM. UWAGA – uzupełnienie danych! Postępowanie zakończone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remont nawierzchni z kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych pieszych (chodniki)  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Zakres rzeczowy prac obejmuje: Wyżej wymienione prace należy wykonać w  następujących lokalizacjach i ilościach: Łączna ilość kostki:                                                                                                      392 m2 […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remontu opaski wokół budynku przy ul. Kwiatkowskiego 5 oraz remontu podestów przed wejściami do budynków przy ul. Rataja 3 (kl. schod. nr 1-3), ul. Rataja 4 (kl. schod.nr 4), ul. Rataja 5 (kl. schod. nr 1) i ul. […]

0 Comments

PRZETARG NA USŁUGI SPRZĄTAJĄCE. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie ogłasza przetarg ofertowy na usługi utrzymania czystości w częściach wspólnych nieruchomości i terenach zielonych zewnętrznych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz w budynku administracyjnym Spółdzielni. Wykonywanie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania  i utrzymania czystości części wspólnych nieruchomości usytuowanych przy ul. Rataja 1-7, Kwiatkowskiego 1-7, Piłsudskiego 1,3,5,Topazowa 26 […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej i wentylacyjnej”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w lokalach oraz okresowa kontrola sprawności przewodówi  podłączeń wentylacyjnych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie”   Zakres rzeczowy prac obejmuje: Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem z podziałem na zakres prac: W zakresie […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.   POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia łącznie 60 sztuk  drzew (liściastych i iglastych) oraz krzewów (1 lokalizacja) na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 1-7 oraz  Rataja 1-7, zgodnie z załączonym mapkami sytuacyjnymi.      Ww. zakres obejmuje: […]