0 Comments

PRZETARG NA USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie ogłasza przetarg ofertowy na usługi utrzymania czystości w częściach wspólnych nieruchomości i terenach zielonych zewnętrznych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz w budynku administracyjnym Spółdzielni. Wykonywanie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania  i utrzymania czystości części wspólnych nieruchomości usytuowanych przy ul. Rataja 1-7, Kwiatkowskiego 1-7, Piłsudskiego 1,3,5,Topazowa 26 […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej i wentylacyjnej”

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej od korka głównego do instalacji w lokalach oraz okresowa kontrola sprawności przewodówi  podłączeń wentylacyjnych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie”   Zakres rzeczowy prac obejmuje: Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem z podziałem na zakres prac: W zakresie […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.   POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia łącznie 60 sztuk  drzew (liściastych i iglastych) oraz krzewów (1 lokalizacja) na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 1-7 oraz  Rataja 1-7, zgodnie z załączonym mapkami sytuacyjnymi.      Ww. zakres obejmuje: […]

0 Comments

Licytacja na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych: 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przyul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10 o łącznej pow. 1,1640 ha. (11 640 m²),  ogłasza licytację na zbycie prawa użytkowania powyższych działek. […]

0 Comments

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych:284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10. PRZETARG UNIEWAŻNIONY.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10 o łącznej pow. 1,1640 ha. (11 640 m²),  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie remontu loggii w budynku przy ul. Topazowej 26 w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remontu balkonów usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Topazowej 26 w Koninie, kl. schodowe nr 2, 3 i 4, mieszkania nr 7-24. Zakres rzeczowy prac obejmuje: Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarach robót (wariant A i […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remont nawierzchni z kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych piesze (chodniki)  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Zakres rzeczowy prac obejmuje: Wyżej wymienione prace należy wykonać w  następujących lokalizacjach i ilościach: Czas wykonania usługi: do 31 […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM. Przetarg unieważniony.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remont nawierzchni z kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych piesze (chodniki)  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Zakres rzeczowy prac obejmuje: Wyżej wymienione prace należy wykonać w  następujących lokalizacjach i ilościach: Czas wykonania usługi: do 31 […]

0 Comments

Przetarg na ubezpieczenie mienia OC Spółdzielni Mieszkaniowej. UZUPEŁNIENIE dokumentacji przetargowej. UWAGA: Zmiana w treści postępowania przetargowego. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przyul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  „Ubezpieczenia mienia i OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami na okresod 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r.”.  Zakres zamówienia: wg oddzielnego załącznika. Termin złożenia ofert: do 20.04.2023 r do godz. 14:00. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną na […]

0 Comments

Przetarg w trybie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Gen. Sikorskiego w Koninie z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2. Adres lokalu mieszkalnego: Konin, ul. Kwiatkowskiego 2/10, Obręb Pawłówek, objęty księgą wieczystą nr KN1N/00077973/5. Lokal mieszkalny dwupokojowy z kuchnią, WC i […]