0 Comments

Przetarg na wykonanie prac: „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 3, Rataja 1, 2, 4, 5 w Koninie”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej  (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 3, Rataja 1, 2, 4, 5 w Koninie”. Zakres rzeczowy prac: wymiana rury żeliwnej z piwnicy lokatorskiej na korytarz piwniczny wraz z […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac w branży budowlanej i sanitarnej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z „Przygotowaniem pomieszczeń pod indywidualne węzły cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 1 i 5 w Koninie”. Zakres rzeczowy prac: wg załączonych przedmiarów robót oraz wytycznych MPEC Sp. z o.o. w Koninie.    Przedmiary […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. Postępowanie zakończone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac dekarskich na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie. Zakres rzeczowy prac: Budynki przy ul. Rataja 6 i 7 : izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wyk. na zimno z […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie usługi: „Wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż czujników ruchu  w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2-7 i ul. Rataja 1-7 w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wymianę opraw oświetleniowych oraz montaż czujników w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2-7 i ul. Rataja 1-7 w Koninie. Zakres rzeczowy prac: Montaż czujników ruchu i opraw oświetleniowych: wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i w wiatrołapach na lampyz czujnikiem ruchu wraz […]

0 Comments

Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczenia mienia  i OC- Uwaga, wydłużono termin składania ofert!!!- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  „Ubezpieczenia mienia i OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.”.  Zakres zamówienia: wg oddzielnego załącznika. Termin złożenia ofert: do 13.04.2022 r do godz. 14:00. Wydłuża się termin składania […]

0 Comments

Przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, złącza kablowego oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą […]